Op de Dag van de Mantelzorg, rond 10
november, krijgen mantelzorgers een uitkering van maximaal 250
euro. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat de uitkeringen
uitbetalen. Voor de regeling is 65 miljoen euro beschikbaar.
Gisteren gaf staatssecretaris Bussemaker in een brief aan de Kamer
details over de uitvoering.

Mantelzorgers die iemand verzorgen met een
indicatie voor extramurale AWBZ-zorg, komen voor de uitkering in
aanmerking. Deze indicatie moet na 1 april 2007 zijn afgegeven en
voor minstens zes maanden gelden. Het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ) levert hiervoor de gegevens aan bij de SVB.

De Tweede Kamer drong er bij de
behandeling van de begroting 2007 op aan dat er een landelijke
regeling komt voor de waardering van mantelzorgers. Voor de
regeling is een wijziging nodig van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Omdat de Kamer hecht aan uitbetaling in 2007,
wacht de staatssecretaris de wetswijziging niet af.

bron:VWS