‘No Show!’. Een structureel probleem voor de zorgsector in ons land. Uit onderzoek is gebleken dat tussen de 5% en 10% van de gemaakte afspraken in Nederlandse ziekenhuizen niet wordt nagekomen. Patiënten vergeten de afspraken simpelweg. Op de  27,2 miljoen polikliniekbezoeken, die jaarlijks plaatsvinden, worden er tussen de 1,36 en 2,72 miljoen afspraken niet nagekomen (Bron: Prismant). Daar een  gemiddeld poliklinisch bezoek € 152,00 kost, levert dat een schadepost van zo’n driehonderd miljoen euro per jaar op, waarbij deze kosten niet declarabel zijn, en dat in een tijd waarin ziekenhuizen hun budgetgrenzen permanent overschrijden. Juist nu moeten ze kostenefficiënt te werk gaan. De schade is echter niet alleen van financiële aard. Ook wordt het werkproces in de zorg in ernstige mate door de ´no-shows’ verstoord. Zo draagt ‘no-show’ onder meer  bij aan een verhoging van de arbeidsintensiteit in de zorg . Het behoeft geen betoog dat dit een negatieve invloed op de arbeidsproductiviteit heeft.

 

De kern van het probleem is dat consumenten en producenten van zorg geen prikkels voelen tot doelmatigheid en tot zinnig en zuinig gebruik van zorg.  Wij van Synctext – Short Message Solutions  geven die prikkel. Eenvoudig, maar adequaat. Met behulp van het  ‘SMS-herinnering’ systeem krijgt de patiënt  van te voren een SMS of een spraakbericht, die de patiënt aan zijn afspraak herinnert.

 

No Show!’. Een structureel probleem voor de zorgsector in ons land. Uit onderzoek is gebleken dat tussen de 5% en 10% van de gemaakte afspraken in Nederlandse ziekenhuizen niet wordt nagekomen. Patiënten vergeten de afspraken simpelweg. Op de 27,2 miljoen polikliniekbezoeken, die jaarlijks plaatsvinden, worden er tussen de 1,36 en 2,72 miljoen afspraken niet nagekomen (Bron: Prismant). Daar een gemiddeld poliklinisch bezoek € 152,00 kost, levert dat een schadepost van zo’n driehonderd miljoen euro per jaar op, waarbij deze kosten niet declarabel zijn, en dat in een tijd waarin ziekenhuizen hun budgetgrenzen permanent overschrijden. Juist nu moeten ze kostenefficiënt te werk gaan. De schade is echter niet alleen van financiële aard. Ook wordt het werkproces in de zorg in ernstige mate door de ´no-shows’ verstoord. Zo draagt ‘no-show’ onder meer bij aan een verhoging van de arbeidsintensiteit in de zorg . Het behoeft geen betoog dat dit een negatieve invloed op de arbeidsproductiviteit heeft.

De kern van het probleem is dat consumenten en producenten van zorg geen prikkels voelen tot doelmatigheid en tot zinnig en zuinig gebruik van zorg. Wij van Synctext – Short Message Solutions geven die prikkel. Eenvoudig, maar
adequaat. Met behulp van het ‘SMS-herinnering’ systeem krijgt de patiënt van te voren een SMS of een spraakbericht, die de patiënt aan zijn afspraak herinnert.

Het Medisch Centrum Alkmaar is onder andere één van die innovatieve zorgaanbieders, die werken met de ‘SMSherinnering’. Het systeem wordt toegepast op meerdere poliklinieken, waaronder de poliklinieken Oogheelkunde, Chirurgie, Interne Geneeskunde en Orthopedie.

De kracht van dit product schuilt in de eenvoud van het systeem. Een simpele ‘SMS-herinnering’ versturen voor de gemaakte afspraak maakt dat de ‘no-show’ sterk wordt geminimaliseerd. Door het ‘SMS-herinnering’ systeem in te zetten,
is de ‘no-show’ teruggebracht met tenminste 59% en in sommige gevallen zelfs tot boven de 70%. De installatie van de module vergt nagenoeg geen tijd en wordt met behulp van de programmeurs van Synctext binnen de twee uur volbracht.

Los van het grote financiële rendement dat wordt behaald, verhoogt het ‘SMS-herinnering’ systeem de bezettingsgraad van behandelruimtes, artsen en ander personeel enorm. Wachttijden en wachtlijsten worden hierdoor geminimaliseerd. Dit vertaalt zich vervolgens in een significante stijging van de jaarlijkse productie. Hierdoor kunnen er binnen de zorgsector jaarlijks honderden patiënten per polikliniek meer behandeld worden.

Tevens verbetert de telefonische bereikbaarheid van ziekenhuizen door het gebruik van het ‘SMS-herinnering’ systeem. Het telefonisch verifiëren van informatie omtrent een afspraak behoort tot het verleden aangezien patiënten door middel van de afspraakherinneringen op de hoogte waren gebracht van de afspraak, tijd, datum en locatie. De daling van het aantal vergeten afspraken zorgde er tevens voor dat er aanzienlijk minder nieuwe telefonische afspraken opnieuw gemaakt dienden te worden. Verder blijkt dat de patiënten die een ‘SMS herinnering’ ontvangen dat als een bijzondere service van het ziekenhuis ervaren en er hun waardering voor uitspreken.

Het behaalde succes met het ‘SMS-herinnering’ systeem is ook de politiek niet ontgaan. Sinds kort wordt Synctext vanuit regeringspartij CDA gesteund en als een ‘Win-Win’ oplossing gezien.

De zorgsector moet innoveren om ook de komende decennia verzekerd te zijn van betaalbare, toegankelijke en goede gezondheidszorg. Daarom is het gebruik van mobiele telefonie, bij het toegankelijker en efficiënter maken van gezondheidszorg in Nederland, een must!

Voor meer informatie kunt u kijken op www.synctext.nl of bellen tijdens kantooruren naar 020-7713862.

 

 

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular