T-Mobile Netherlands vereenvoudigt met ingang van 6 maart 2005 de
tarieven voor bellen in het buitenland. T-Mobile breidt het  WorldClass
concept uit en verdeelt de wereld daarbij in drie geografische zones:
West-Europa en de Verenigde Staten, rest van Europa en rest van de
wereld. In elke zone gelden voortaan vaste tarieven voor bellen, gebeld
worden, SMS, MMS en GPRS. In West-Europa en de Verenigde Staten krijgen
klanten bovendien extra korting bij het gebruik van voordeelnetwerken.
De kosten voor het gebruiken van de mobiele telefoon in het buitenland 
worden door de invoering van deze vereenvoudiging veel inzichtelijker
en voorspelbaarder.  

 
Pim van der Feltz, Directeur Marketing van T-Mobile Netherlands:
'Steeds meer mobiele bellers gebruiken hun mobiele telefoon ook als zij
in het buitenland zijn. Met dit nieuwe systeem nemen wij
onduidelijkheid en onzekerheid over de kosten die zij daarvoor betalen
weg. Voortaan gelden per zone vaste tarieven voor alle kosten die zij
maken voor het gebruik van hun mobiele telefoon, ongeacht het tijdstip
van de dag of het netwerk dat zij gebruiken. De invoering van het
concept heeft voor 90% van het belverkeer van onze klanten in het
buitenland geen gevolgen. In andere gevallen zal er sprake zijn van een
prijsverlaging en soms een verhoging.'  
 
T-Mobile abonnees kunnen bellen in meer dan 160 landen. T-Mobile
verdeelt de wereld in drie geografische zones: West-Europa en de
Verenigde Staten, rest van Europa en rest van de wereld. In elke zone
gelden vaste tarieven voor bellen en gebeld worden en voor het gebruik
van SMS, MMS en GPRS. In West-Europa en de Verenigde Staten krijgen
klanten bovendien extra korting bij het gebruik van een
voordeelnetwerk. Naast de drie genoemde zones is er nog een beperkte
groep uitzonderingslanden. Het betreft hier landen waarvoor T-Mobile
erg hoge roamingkosten moet betalen. De uitbreiding van het WorldClass
concept geldt voor bestaande en nieuwe klanten, abonnees, PrePaid
gebruikers en zakelijke klanten. De tarieven voor mobiel bellen van
Nederland naar het buitenland veranderen niet. Meer informatie is te
vinden op www.t-mobile.nl.   

Bron: T-Mobile