T&A Survey organiseert in samenwerking met Stichting Platform Geothermie het symposium Geothermie Update 2010, de eerste editie van een jaarlijks terugkerend vakevenement over de stand van zaken in de Geothermie. Het symposium vindt plaats op 31 maart van 13:00 tot 18:00 uur in het machinegebouw van de Westergasfabriek te Amsterdam.

Tijdens het symposium Geothermie Update 2010 belicht een zestal sprekers het onderwerp Geothermie van verschillende kanten: van overheid en projectleiding tot installateur en gebruiker. De praktijkervaring staat hierbij steeds centraal. Doel van het symposium is de bezoekers jaarlijks een praktisch, breed en compleet overzicht te bieden van de ´stand van het land‘˜ op het gebied van Geothermie.

Wat is Geothermie?
Geothermie of aardwarmte is het gebruik van de warmte uit de aarde. Bij Geothermie wordt er geboord naar grondwaterreservoirs op diepten van anderhalve tot vier kilometer. Het water kan onder meer gebruikt worden voor het verwarmen van woonwijken, kassen en zwembaden of het opwekken van elektriciteit.

Geothermie is een van de meest rendabele, betrouwbare en milieuvriendelijke vormen van duurzame energie. Door de stijgende prijzen van fossiele brandstoffen en de steeds strenger wordende emissie-eisen is er in Nederland en wereldwijd een groeiende interesse in Geothermie. Omdat diepe Geothermie nog in de ontwikkelingsfase verkeert, is er behoefte aan gespecialiseerde kennis over de verschillende aspecten van deze duurzame energiebron.

T&A Survey
T&A is een ervaren, onafhankelijk en vooruitstrevend onderzoek- en installatie adviesbureau gespecialiseerd in bodemonderzoek (geofysisch, milieukundig en explosieven) en geologisch onderzoek (ondergrondse energiesystemen en mijnbouw). T&A Survey heeft zich gespecialiseerd in haalbaarheidsstudies, geologische modellen, seismische en geologische interpretaties, installatie en projectleiding van Ondergrondse Energie Systemen zoals Geothermie en KWO. Momenteel is T&A betrokken bij verschillende Geothermie projecten in heel Nederland.

Programma en inschrijving
Het programma van Geothermie Update 2010 is te vinden op www.geothermieupdate.nl of via www.ta-survey.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor het Symposium. De kosten van deelname aan het symposium zijn €200 exclusief BTW.

Meer informatie bij:
à¢â‚¬¢ Eva van Ingen (T&A Survey)
à¢â‚¬¢ t.: +31 (0)20 6651368, [email protected]
à¢â‚¬¢ www.ta-survey.nl / www.geothermieupdate.nl