De rechtbank in Assen heeft op 31 oktober
2006 een 57-jarige ambulanceverpleegkundige veroordeeld tot een
werkstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke
gevangenisstraf. De rechtbank acht bewezen dat hij op 1 juni 2005
in Duitsland een bijna tweejarig kind op een verkeerde manier
medicatie heeft toegediend. Hij deed dat tijdens ambulancevervoer
van het kind naar Hengelo.

Het medicijn moest via een neussonde
worden toegediend. Verdachte spoot het medicijn echter in een ader.
Het kind overleed aan de gevolgen daarvan. De rechtbank rekent het
de verdachte aan dat hij het middel tijdens de ambulancerit heeft
toegediend en ook nog op een onjuiste wijze. Verdachte had als
verpleegkundige kunnen of behoren te weten dat iets latere
toediening van het middel de gezondheid van het kind niet in gevaar
zou brengen.

Verdachte gaat in 2007 met pensioen. De
rechtbank zag geen aanleiding verdachte zo kort voor zijn
pensionering voorwaardelijk van de uitoefening van zijn beroep te
ontzetten. Hij heeft namelijk een onberispelijke staat van dienst
van 32 jaar.

Bron: Rechtbank Assen