BCPI Business Continuity Planners Workshops 2009

Loenen aan de Vecht, 23 februari 2009. BCPI Business Continuity Planners heeft het initiatief genomen om organisaties die kostenbesparingsprogramma´s moeten doorvoeren toch tegen een zeer acceptabel kostenniveau in staat te stellen om invulling te geven aan de...