In video veritas: videobewerking met MAGIX

Net als bij video's is ook bij wijn het uitgangsmateriaal op zich nog geen garantie voor een goede kwaliteit - een zorgvuldige persing is voor de druiven noodzakelijk, en bij video maakt pas de videobewerking van goede opnamen een onderhoudende film. Want niet alleen...