Private Equity

Breda, 4 november 2011- Ten behoeve van toekomstige investeringen in Nederlandse niet-beursgenoteerde bedrijven is Sketch Capital van plan om per investering niet-verhandelbare closed-end deelnemingsrechten aan te bieden aan zowel natuurlijke als rechtspersonen. Zodra...

Obligatie

Sketch Capital BV gaat bedrijfsobligaties uitgeven   Ten behoeve van investeringen in huidige en nieuwe dochtermaatschappijen is Sketch Capital BV van plan per investering obligaties aan te bieden aan het publiek.   Wanneer Sketch Capital BV een obligatie uitgeeft,...