Het internet als onuitputtelijke bron van inkomsten:

Als je de dag van vandaag vraagt aan een ondernemer om een opsomming te maken van zijn immateriële activa, zal die even naar zijn balans kijken en in het beste geval antwoorden: goodwill, octrooien, patenten en ontwikkelingskosten. En dan vervolgd de ondernemer: het...