Op 28 mei 2009 heeft Take it Now, lid van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg Thuiswinkel.org, de officiële certificering van het Thuiswinkel Waarborg behaald. In dit certificaat worden de zekerheden voor consumenten beschreven:

- Weten met wie je zaken doet
- Algemene voorwaarden overeengekomen met de Consumentenbond
- Veiligheid en privacy
- Extra bedenktijd: 14 dagen
- Veilig betalen
- Onafhankelijke klachtenbemiddeling

à¢â‚¬à…“Door deze certificering wordt nogmaals benadrukt dat de consument veilig en betrouwbaar haar aankopen bij ons kan doen aldus Serge Winsser commercieel manager van Take it Now. à¢â‚¬à…“De afgelopen 10 jaar hebben wij als eerste Nederlandse ICT e-tailer onze klanten altijd zekerheid geboden maar wederom kunnen onze klanten dit middels het Waarborg vignet op onze site dit in à©à©n oogopslag zien.

Werkwijze certificering Thuiswinkel Waarborg
Voor het doorlopen van de certificering wordt gebruik gemaakt van WebQubus, een door KPMG ontwikkeld online instrument waarin de door de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg opgestelde vragenlijst is opgenomen. De vragenlijst is gebaseerd op het Toetsingskader Thuiswinkel Waarborg, dat door het bestuur van Thuiswinkel.org is vastgesteld. Molenaar: à¢â‚¬à…“Het bestuur van Thuiswinkel.org heeft de eisen vastgesteld, op basis waarvan de stichting haar controle werkzaamheden uitvoert´. Het toetsingskader is onder meer gebaseerd op de meest relevante wet- en regelgeving à©n op de nieuwe algemene voorwaarden zoals Thuiswinkel.org deze onlangs overeen is gekomen met de Consumentenbond.

Juridische controle
De controle van de volledig ingevulde vragenlijsten heeft de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg uitbesteed aan het juridisch adviesbureau ICTRecht. Zij beoordelen niet alleen de ingevulde vragenlijsten, maar stellen ook in de praktijk - in de bijbehorende webwinkels - vast dat leden van Thuiswinkel.org aan de gestelde eisen voldoen. Indien nodig geven zij de leden vooraf aan de certificering aanwijzingen ter aanpassing van de webwinkel. Voor eind 2009 dienen alle leden van Thuiswinkel.org gecertificeerd te zijn. Een gerenommeerde accountantsorganisatie voert namens de stichting periodieke hercontroles uit op de door ICTRecht uitgevoerde controles en het verloop van werkzaamheden en processen. Nadat ICTRecht haar beoordeling heeft afgerond brengt de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg een advies uit aan Thuiswinkel.org. Uiteindelijk bepaalt het bestuur van Thuiswinkel.org of het Certificaat Thuiswinkel Waarborg wordt toegekend.

Onafhankelijke beroepsprocedure
De Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg is en werkt onafhankelijk van de vereniging Thuiswinkel.org. Daarnaast worden de door ICTRecht uitgevoerde controles periodiek door de accountantsorganisatie aan een herbeoordeling onderworpen. Leden die bezwaar maken tegen een beslissing van het bestuur van de vereniging, kunnen een onafhankelijke beroepsprocedure starten bij het bestuur van de stichting.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular