De jaarlijkse preventieve controle voor
volwassenen bij de tandarts komt per 1 januari 2008 in het
basispakket van de Zorgverzekeringswet. De maatregel maakt deel uit
van de afspraken uit het coalitieakkoord. Dat staat in een voorstel
van minister Klink (VWS) waarmee de ministerraad heeft
ingestemd.

In het coalitieakkoord zijn meerdere
uitbreidingen van het basispakket aangekondigd. Het gaat onder meer
om de pil en het aantal uren kraamzorg. Voor deze maatregelen is
echter geen wijziging van het Besluit zorgverzekering nodig.

Het ontwerpbesluit zorgverzekering wordt
voor advies aan de Raad van State gestuurd. De tekst van het
besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Bron:VWS