Als gevolg van het Belastingplan 2005 wordt het fiscale voordeel van het grijze kenteken voor bestelauto's van particulieren afgeschaft. Er is echter een uitzondering voor gehandicapten die - vanwege het gebruik van een niet-opvouwbare rolstoel - voor hun vervoer zijn aangewezen op een bestelauto.

 

Vanaf 1 juli 2005 worden bestelauto's betrokken in de heffing van de belasting van personenauto's en motorrijwielen(BPM). Ook geldt voor bestelauto's het tarief van personenauto's voor de motorrijtuigenbelasting.

Op aandringen van het parlement wordt de regeling verruimd. De regeling voor grijze kentekens voor gehandicapten zal ook kunnen worden toegepast voor gehandicapten die weliswaar niet beschikken over een niet-opvouwbare rolstoel, maar die door hun handicap voor hun vervoer toch zijn aangewezen op het gebruik van een bestelauto. Het noodzakelijke hulpmiddel dient dan een dusdanige omvang of gewicht te hebben dat het gebruik van een bestelauto daaruit voortvloeit.

bron:MinFin