Het 'College van Beroep voor het
bedrijfsleven' heeft bepaald dat 8 procent verlaging van het
orthodontie-tarief (tandheelkunde) terecht is. De Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) wil uiteindelijk verlaging van 29%.

Elf orthodontisten gingen in beroep tegen
deze verlaging omdat het zou zijn gebaseerd op onjuiste
onderzoeksresultaten. 'De uitspraak van de rechter is voor de
consument een belangrijke stap in de richting van een lager
tarief', aldus de NZa .

De eerste verlaging van 8% liep al sinds
2005, de laatste stap staat gepland per 1 januari 2010. Per 1 juli
is de tweede verlaging van het tarief doorgevoerd, van 1,5%. Tegen
die verlaging lopen nog voorlopige voorzieningen, de NZa verwacht
daarover in de komende maanden een uitspraak.

bron:VWS