De Nederlandse Zorg autoriteit(NZa) wil de
tarieven van orthodontisten met 29% verlagen. Onderzoek wijst uit
dat er jarenlang te hoge tarieven zijn gehanteerd, waardoor
consumenten onnodig veel betalen. De NZa is van plan de tarieven
tussen nu en 2009 in vier etappes terug te brengen naar het
gewenste niveau. De eerste etappe is een tariefsverlaging van 2,5%
per 1 juli 2007. De NZa geeft de orthodontisten en betrokken
tandartsen de gelegenheid om te reageren voor wordt overgegaan tot
een definitief besluit.

Consumenten betalen te hoge tarieven voor
orthodontie. Dat blijkt uit een onderzoek naar de kosten en
opbrengsten van de beroepsgroep dat in 2006 in opdracht van de NZa
is uitgevoerd. De tarieven van orthodontisten staan al jaren ter
discussie. Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek is in
2005 een eerste korting van 8% ingevoerd. Sindsdien zijn de
tarieven voor orthodontisten bevroren. Dat wil zeggen dat de
jaarlijkse inflatiecorrectie niet is doorgevoerd. Met het huidige
voorstel komt de totale korting op 29%

De besparing voor de consument bedraagt
vanaf 2009 naar verwachting circa 25 miljoen euro per jaar. Zo zal
een behandeling met uitneembare beugel die nu 1100,- kost in 2009
nog circa Euro 900,- kosten.

Tegelijkertijd wil de NZa ook de tarieven
van orthodontieverrichtingen bij de tandarts omlaag brengen. Voor
tandartsen zullen dezelfde tarieven gaan gelden als voor
orthodontisten. De korting pakt voor tandartsen gemiddeld iets
groter uit, omdat zij momenteel hogere tarieven rekenen dan
orthodontisten. Tot voor kort bestonden er tarieven per
beroepsgroep, maar sinds de inwerkingtreding van de Wet
Marktordening Gezondheidszorg (WMG) geldt een tarief per geleverde
zorg. De NZa acht het onterecht dat tandartsen een hoger tarief
kunnen hanteren voor dezelfde verrichting.

Het voornemen sluit aan bij de rol en
bevoegdheden van de nieuwe NZa als toezichthouder op de zorgmarkt.
De belangen van de consument staan centraal bij dit voornemen. In
de komende jaren zal de NZa ook de andere beroepsgroepen en
bijbehorende tarieven in de zorg structureel onder de loep nemen.
Over de tarieven van orthodontie bestond allang discussie, daarom
pakt de NZa deze tarieven als eerste aan. Orthodontie zit met name
voor jeugd meestal in het aanvullend pakket en voor consumenten
alleen in bijzondere gevallen in de basisverzekering. Dat betekent
dat consumenten veelal zelf de kosten van orthodontie betalen.

De NZa legt het voornemen vandaag voor aan
de orthodontisten en tandartsen. Zij kunnen reageren op de plannen
voor de NZa overgaat tot een definitief besluit. Ook de
zorgverzekeraars en consumentenorganisaties worden in de komende
periode geconsulteerd.

bron:NZa