Op 1 januari 2006 past NS de treintarieven aan met gemiddeld 3% in plaats van de eerder aangekondigde 3,15%.  Recent is gebleken dat de externe kostenstijging voor het gebruik van het spoor voor NS wellicht iets lager uitvalt. NS laat dit meevallertje al in 2006 ten gunste van de reiziger komen.

De jaarlijkse tariefaanpassing bestaat uit de doorberekening van uitsluitend externe kosten. In 2006: 1,0% inflatie en de stijging van de vergoeding die NS moet betalen aan ProRail voor gebruik van het spoorwegnet. NS verdient daar niets aan. De tariefaanpassing wordt berekend volgens de met de overheid afgesproken regels, zoals vastgelegd in de Vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet.
 
Het blijkt nu dat het effect van de nieuwe gebruiksvergoedingssystematiek mogelijk iets kleiner zal zijn dan eerder voorzien. Vanwege deze mogelijk lagere kostenstijging past NS de voorgenomen tariefverhoging aan.
Het doorberekenen van de externe kostenstijging is nodig om te kunnen blijven investeren in verbetering van de dienstverlening aan de reizigers, bijvoorbeeld door modernisering en vernieuwing van de treinen en stations.

bron:NS