In het vandaag gepresenteerde advies van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) over de onderkant van de arbeidsmarkt wordt positief gereageerd op het instellen van een no-riskpolis voor werkgevers bij het aannemen van jonge werklozen. Hans de Boer, voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid, is blij met het voorstel, maar vindt het treurig dat het advies zo lang op zich heeft laten wachten. Ook is hij van mening dat het originele voorstel - een no-riskpolis voor alle kansarmen op de arbeidsmarkt - is verwaterd door adviesronde op adviesronde. 

Eind november 2004 stelde Taskforce-voorzitter Hans de Boer voor een no-riskpolis in te voeren voor alle kansarmen op de arbeidsmarkt. Dit voorstel werd vervolgens opgepakt door Tweede Kamerleden Jet Bussemaker (PvdA) en Hubert Bruls (CDA). Zij adviseerden een no-riskpolis voor werkgevers in sectoren die concrete afspraken maken over het opleiden van jongeren onder werkervaring via het O&O Jeugdmodel. De no-riskpolis is dan bedoeld voor alle jongeren onder de 24 jaar die een eerste entree op de arbeidsmarkt maken.  
 
De Boer is blij dat het voorstel over het invoeren van een no-riskregeling wordt overgenomen door de RWI. 'Het originele voorstel is door adviesronde op adviesronde echter wel wat verwaterd. Het voorstel zoals wij dat voor ogen hadden, een no-riskpolis voor alle kansarmen op de arbeidsmarkt, is het niet geworden, al het gaat de goede kant op. Wat ik wel jammer vindt, is dat het allemaal zo lang heeft moeten duren voordat dit advies daadwerkelijk op tafel lag. En dan praten we nog niet eens over de daadwerkelijke invoering van de no-riskpolis. Dat die hard nodig is, blijk uit de meest recente cijfers die het Centraal Bureau van de Statistiek vandaag heeft gepubliceerd. Daaruit blijkt dat 13,8 % van de werkloze beroepsbevolking jongeren tussen de vijftien en 24 jaar zijn, tegen 6,5% van de werkloze beroepsbevolking van 25 tot 44 jaar.' 
 
bron:Taskforce jeugdwerkloosheid