De Taskforce Jeugdwerkloosheid introduceert vandaag het 'EuroCV'. Dit arbeidsmarktpaspoort is bedoeld voor (werkloze) jongeren die hierin hun vaardigheden (competenties) en opgedane werkervaring kwijt kunnen. Door het EuroCV in te vullen en te gebruiken, krijgen jongeren meer zelfvertrouwen en zijn ze beter voorbereid op een sollicitatiegesprek. Daarnaast is het EuroCV een handig middel voor werkgevers om te zien wat jongeren in hun mars hebben.  
 

De Taskforce presenteerde op 15 december 2004 de ervaringen uit de vier pilots met het toenmalige arbeidsmarktpaspoort. Zowel werkgevers als jongeren bleken enthousiast. De resultaten van de pilots zijn verwerkt in het rapport 'Alle kwaliteiten tellen! Ontwikkeling van het arbeidsmarktpaspoort voor jongeren'. De conclusies blijken goed aan te sluiten op de ambities van de Europese Unie met de Europass, dat op 14 december 2004 werd geïntroduceerd. 
 
Competenties 
Eind vorig jaar is beloofd de ervaringen van deze vier pilots bij elkaar te voegen en te komen tot een goed hanteerbaar CV voor jongeren. De Taskforce Jeugdwerkloosheid heeft CWI gevraagd haar EuroCV verder te verrijken met positieve elementen uit de andere drie pilots om jongeren te helpen hun kansen op werk te vergroten. Als jongeren hun school zonder diploma verlaten, staan hun competenties en kwaliteiten niet 'op papier'. Het EuroCV vermeldt deze wel, aangevuld met de eventuele opleiding en ervaring van de jongere. De Taskforce wil het EuroCV actief gaan benutten bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid. In de toekomst zou CWI competenties uit het CV bijvoorbeeld digitaal kunnen matchen met vraag en aanbod van werkgevers. Het beroepsonderwijs kan het EuroCV inzetten om de kwaliteiten van leerlingen die op zoek zijn naar leerbanen onder de aandacht te brengen van werkgevers. Het zou daarbij een mooi streven kunnen zijn dat alle jongeren die het onderwijs verlaten, dat doen met een diploma en een EuroCV, om zo betere kansen te maken op de arbeidsmarkt. 
 
Formele introductie tijdens actiedag 
Het EuroCV wordt vandaag officieel geïntroduceerd tijdens de actiedag tegen jeugdwerkloosheid in Harderwijk. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Henk van Hoof, zal het EuroCV formeel overdragen aan Centrum van Werk en Inkomen (CWI). CWI is de partij die het EuroCV daadwerkelijk in gebruik gaat nemen op hun website www.werk.nl/jongeren. Daar kunnen jongeren in hun eigen tempo het CV invullen en het gebruiken in hun presentatie aan werkgevers. Het EuroCV is een handig hulpmiddel bij de bemiddeling van jongeren op vacatures.  

bron:Taskforce Jeugdwerkloosheid