De Taskforce Jeugdwerkloosheid gaat zich
in de laatste maanden van haar bestaan vooral hard maken voor het
2e kans beroepsonderwijs. Het streven is om in 35 gemeenten de
samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen en het
bedrijfsleven zo te versterken dat 13.000 werkloze jongeren een
opleiding afronden, werkervaring opdoen én salaris
krijgen.

Ook zet de Taskforce zich sinds september
2006 in om de zogenoemde no-riskpolis bij werkgevers onder de
aandacht te brengen. Deze polis dekt de financiële risico's
van ziekteverzuim af voor werkgevers die een jongere zonder diploma
aannemen. De Taskforce wil hiermee werkgevers stimuleren leerbanen
te creëren voor jongeren uit het 2e kans beroepsonderwijs.
Deze vorm van onderwijs is bedoeld voor werkzoekende jongeren tot
23 jaar die geen startkwalificatie hebben en die zonder extra
steuntje in de rug niet aan een leerbaan kunnen beginnen. Op 1 juli
van dit jaar wordt de Taskforce Jeugdwerkloosheid opgeheven.

bron:SZW