De Taskforce Jeugdwerkloosheid gaat zich
in de laatste maanden van haar bestaan vooral hard maken voor het
2e Kans Beroepsonderwijs. Het streven is om in 35 gemeenten de
samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen en het
bedrijfsleven zo te versterken dat 13.000 werkloze jongeren een
opleiding afronden, werkervaring opdoen èn salaris krijgen.
Op 1 juli van dit jaar wordt de Taskforce Jeugdwerkloosheid
opgeheven. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van Hoof van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede
Kamer.

De Taskforce Jeugdwerkloosheid heeft haar
doelstelling gehaald om 40.000 jongeren aan een jeugdbaan te
helpen. De Taskforce heeft dat onder andere gedaan door werkgevers
te stimuleren banen te scheppen waarin jongeren werkervaring kunnen
opdoen. Ook zet de Taskforce zich sinds september vorig jaar in om
de zogenoemde no-riskpolis bij werkgevers onder de aandacht te
brengen. Deze polis dekt de financiële risico’s van
ziekteverzuim af voor werkgevers die een jongere zonder diploma
aannemen. De Taskforce wil hiermee werkgevers stimuleren leerbanen
te creëren voor jongeren uit het 2e Kans Beroepsonderwijs.
Deze vorm van onderwijs is bedoeld voor werkzoekende jongeren tot
23 jaar die geen startkwalificatie hebben en die zonder extra
steuntje in de rug niet aan een leerbaan kunnen beginnen.

Het lijkt erop dat de belangstelling voor
de no-riskpolis groeit. In de 35 grotere gemeenten zijn bijna 100
jongeren met een no-riskpolis op een leerbaan geplaatst. Van Hoof:
,,Een veelvoud hiervan zit nog in de pijplijn.’’ De
proef van de Taskforce zal later dit jaar worden
geëvalueerd.

Staatssecretaris Van Hoof heeft vandaag
ook de resultaten van een andere, reeds afgeronde proef naar de
Tweede Kamer gestuurd. Bij deze proef (gehouden tussen maart en
oktober vorig jaar) bleek de belangstelling voor de no-riskpolis
gering. In drie gemeenten werden in totaal 658 leerbedrijven
aangeschreven, waarvan 15 zich daadwerkelijk hebben aangemeld. De
polis heeft er ook niet voor gezorgd dat meer jongeren een leerbaan
hebben gekregen.

Hoewel de Taskforce haar streven heeft
gehaald om 40.000 jongeren aan een jeugdbaan te helpen, heeft Van
Hoof de Taskforce gevraagd zich ook de laatste maanden van haar
bestaan in te zetten om jongeren te bemiddelen naar leerbanen. Ook
gaat de Taskforce acties opzetten om jongeren te helpen bij een
goede studie- en beroepskeuze. Nu maken veel jongeren een verkeerde
keuze omdat ze een verkeerd beeld hebben van het beroep waarvoor ze
worden opgeleid. Dit is volgens de Taskforce de belangrijkste
oorzaak van voortijdig schoolverlaten. Dit laatste staat in het
Actieplan van de Taskforce Jeugdwerkloosheid voor 2007 dat Van Hoof
heeft mee gezonden naar de Tweede Kamer.

bron:SZW