KNV Taxi zal de wijziging in de verplichte
tariefstructuur voor straattaxi's bij de

rechter aanvechten. Deze wijziging van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat die de taxibranche verbiedt om
de factor tijd in het tarief op te nemen, belemmert de

ondernemers in hun broodwinning, aldus KNV
Taxi.

Op 1 januari 2007 wordt een nieuwe
tariefstructuur voor straattaxiondernemers ingevoerd. Vanaf 1 juli
2007 is deze verplicht. De prijs voor een rit bestaat dan uit een
opstaptarief en een prijs per kilometer. De prijs per tijdseenheid
die momenteel onderdeel uitmaakt van het tarief mag dan niet meer
meegenomen worden in de prijs voor

een rit.

Deze maatregel is volgens de
taxiondernemers onredelijk en ongewenst. De nieuwe tariefstructuur
zal de ondernemers belemmeren in hun bedrijfsvoering en zal naar
verwachting negatieve effecten sorteren voor de reizigers en de
werkgelegenheid. KNV Taxi is van mening dat investeren in een
betere kwaliteit van het taxivervoer prioriteit heeft, en dat er
niet gesleuteld moet worden aan de tariefstructuur.

KNV Taxi voorziet nadelige effecten voor
zowel de consument als de ondernemer. Het beoogde doel: meer
duidelijkheid voor de consument, zal niet gehaald worden omdat er
een wirwar van tarieven zal ontstaan, afhankelijk van de plaats en
het tijdstip van de dag.

Taxiondernemers kunnen in hun prijs
moeilijk anticiperen op stilstand en oponthoud tijdens de rit en
zullen daarom de prijzen gemiddeld moeten verhogen. Taxiritten in
de spits, waarbij er veel oponthoud is, zijn straks niet meer
kostendekkend. Er zullen dan steeds minder en op sommige plekken
zelfs helemaal geen taxi's meer rijden, zo wordt gevreesd.

KNV Taxi wil zich inzetten voor duidelijke
en gemakkelijk vergelijkbare taxitarieven, maar vindt de huidige
ingreep verkeerd. KNV Taxi is de branchevereniging van de
professionele ondernemers in het kleinschalige personenvervoer in
Nederland.

bron:KNV