Een gehandicapte vrouw uit Oosterwolde heeft een aanvraag ingediend bij haar gemeente voor een scootmobiel. Het gemeentebestuur heeft haar aanvraag afgewezen omdat zij een taxikaart had (een zogenoemde collectieve vervoersvoorziening) en zij daarmee in staat moet worden geacht om haar sociale contacten te onderhouden. Voor de taxikaart geldt dat minimaal 5 kilometer moet worden afgelegd. De rechtbank heeft de beslissing vernietigd, de taxikaart is onvoldoende.

De bestuursrechter heeft vastgesteld de taxikaart niet voorziet in vervoer op afstanden tussen 500 meter en enkele kilometers, terwijl het gemeentebestuur onvoldoende heeft onderzocht of de inwoonster daarmee in aanvaardbare mate kan deelnemen aan het leven van alle dag. De winkelstraat en een bejaarden en verzorgingstehuis liggen bijvoorbeeld op 1500 meter van haar woning. De taxikaart is daarom geen passende voorziening en het gemeentebestuur wordt opgedragen opnieuw te beslissen op de bezwaren van de aanvraagster, aldus de beslissing van de bestuursrechter op 8 maart 2005.

bron:Rechtbank Leeuwarden