De Rechtbank Alkmaar heeft dinsdag een
35-jarige man veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor de moord
op een salsalerares op 12 december 2006. Conform de eis van de
officier van justitie ontslaat de rechtbank de dader van alle
rechtsvervolging. De man lijdt aan een dusdanige ziekelijke
stoornis van zijn geestvermogens dat de daad hem niet kan worden
toegerekend, zo oordeelt de rechtbank op basis van de rapportage
van het Pieter Baancentrum. Voor de algemene veiligheid is
verpleging van de man vereist.

De rechtbank verwerpt het verweer van de
advocaat dat van moord geen sprake kan zijn omdat de man volledig
ontoerekeningsvatbaar is. De feiten en omstandigheden wijzen uit
dat hij met opzet en na kalm beraad heeft gehandeld. In de dagen
voor de moord heeft hij diverse malen verklaard van plan te zijn de
vrouw te vermoorden. Enkele weken voor de daad informeerde hij in
een winkel naar het latere moordwapen, een mes. Hij deed een
aanbetaling en betaalde op 11 december 2006 het resterende bedrag
en nam het mes toen mee. De dag daarop heeft hij het slachtoffer
opgewacht en gevolgd. Hij heeft haar geslagen zodat ze van haar
fiets viel. Toen ze op de grond lag, is ze meermalen met het mes
gestoken.

Een benadeelde partij vordert €
71.262,84 schadevergoeding. De rechtbank heeft deze vordering
gedeeltelijk toegekend, namelijk voor een bedrag van €
6.374,75. De rest van de vordering is niet van zo eenvoudige aard
dat die zich leent voor behandeling in een strafzaak. Dit deel van
de vordering kan later alsnog bij de civiele rechter worden
ingediend

Bron: Rechtbank Alkmaar