Het kabinet vindt het werk van
mantelzorgers zo belangrijk dat zij als blijk van waardering
mantelzorgers 250 euro wil geven. Hiervoor is een bedrag van 65
miljoen euro gereserveerd. Mezzo is blij met de erkenning voor
mantelzorgers die uit deze regeling naar voren komt. Nu blijkt
echter dat de groep die in aanmerking komt voor de regeling erg
beperkt is. Hiermee wordt slechts een fractie van alle
mantelzorgers bereikt. Mezzo is van mening dat de regeling
aangepast moet worden en heeft daarom staatssecretaris Bussemaker
de dringende oproep gedaan de regeling te verruimen.

De belangrijkste bezwaren aan de regeling
volgens Mezzo:

- mantelzorgers die zorgen voor iemand met
een indicatie die is afgegeven voor 1 april, komen niet in
aanmerking

- mantelzorgers die de volledige zorg op
zich nemen en dus geen indicatie voor

professionele zorg aanvragen, komen niet
in aanmerking

- mantelzorgers die zorgen voor iemand die
alleen huishoudelijke hulp nodig heeft, komen niet in
aanmerking

Mezzo vreest dat de regeling weerstand
oproept bij mantelzorgers door alle beperkingen. Het risico dat de
regeling als oneerlijk wordt ervaren is enorm. De gedachte achter
de regeling, het werk van mantelzorgers is zo belangrijk, wordt
daarmee teniet gedaan. Mezzo vindt dat alle mantelzorgers in
aanmerking moeten komen voor de 250 euro en inventariseert daarom
de komende tijd alle gevolgen. Tijdens het gesprek met de
staatssecretaris op 5 juni staat dit onderwerp centraal.

Mezzo, Landelijke Vereniging voor
Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg behartigt de belangen van de
mantelzorgers en de vrijwilligerszorg in Nederland.

bron:Mezzo