Een 21-jarige man uit Beusichem is op 2
april jl. door het Team High Tech Crime van de Nationale Recherche
aangehouden op verdenking van het stelen van de software van een
computerspel, dat nog in ontwikkeling is. De ontwikkelaar is een
internationale softwareproducent, die in Griekenland is
gevestigd.

Ook heeft hij diverse met wachtwoorden
beschermde emailadressen gehackt en vertrouwelijke privé- en
bedrijfsinformatie gestolen om verdere toegang te krijgen in het
systeem van de softwareproducent.

Door gebruik te maken van een
gebruikersnaam en wachtwoord, afkomstig uit de vertrouwelijke
bedrijfscorrespondentie, heeft de hacker ingelogd in de download
omgeving van de spelserver. Vervolgens heeft hij een zogenaamde
clientserver gedownload van het spel, waarmee hij het spel kon
spelen.

Eind maart ontdekte de internationale
softwareproducent dat ingebroken was in het interne
computersysteem. Uit intern digitaal onderzoek van het bedrijf naar
de herkomst van de hacker kwam naar voren dat afwisselend gebruik
is gemaakt van een Nederlands IP-adres en een Koreaans IP-adres.
Beide adressen bleken afkomstig van dezelfde persoon. Het
Nederlands IP-adres leidde naar de hacker.

Het bedrijf heeft bij de politie
Amsterdam-Amstelland aangifte gedaan. Vervolgens is het onderzoek
uitgevoerd door het Team High Tech Crime van de Nationale Recherche
in samenwerking met het Bureau Digitale Expertise
Amsterdam-Amstelland onder leiding van het Landelijk Parket.

Het team heeft onderzoek gedaan naar de in
beslag genomen harde schijven van de computers van de verdachte.
Hieruit kwam naar voren dat hij in de periode van september 2006
tot en met maart 2007 meerdere malen onrechtmatig is
binnengedrongen in het computersysteem van de
softwareproducent.

Het vermoeden is dat de verdachte ook in
computernetwerken van andere grote softwarebedrijven is
binnengedrongen. Het gaat om bedrijven die met name actief zijn op
het ontwikkelen van computerspellen. Bij één van de
bedrijven heeft hij de broncode van een computerspel gestolen. De
broncode is het programma in programmeertaal. De broncode heeft hij
na de hack gedownload van het interne netwerk van de ontwikkelaar
van het spel.

De verdachte heeft hiermee
computervredebreuk gepleegd, opzettelijk gegevens veranderd,
gewist, onbruikbaar of ontoegankelijk gemaakt en opgenomen.

Maandag beslist de rechtbank Rotterdam
over de gevangenhouding van de verdachte. Hij heeft inmiddels een
bekentenis afgelegd.

De schade voor de bedrijven kan enorm
zijn. Door de betrokken softwarebedrijven is reeds aangegeven dat
zij civiele claims in zullen dienen tegen de hacker.

Dit is een van de eerste strafrechtelijke
onderzoeken van het Team High Tech Crime van de Nationale
Recherche, dat sinds 1 januari 2007 operationeel is.

Bron: OM