Er komt een Technologisch Topinstituut
Groene Genetica. Deze stichting gaat onderzoek doen naar
plantengenetica, plantenfysiologie en plantenziektekunde.

Het kabinet stelt hiervoor 20 miljoen euro
beschikbaar. Milieuorganisaties hebben tot nu toe grote bezwaren
geuit tegen experimenten met genetisch gemanipuleerd
plantenmateriaal. Kweken daarvan in de buitenlucht geeft kans op
veranderingen in het ecosysteem die zouden kunnen leiden tot nieuwe
onbekende ziekten. Ook het gebruik van dit materiaal in voedsel
wordt actief bestreden.

bron:RVD