Hoofddorp - In december 2008 zijn EZIS, het ZIS van Medisch Centrum Haaglanden, en POINT gekoppeld. Hiermee is weer een stap gezet om het transferproces in de regio Den Haag te versnellen en foutloos te laten verlopen. Door de realisatie van de koppeling dragen nu alle ziekenhuizen in de regio Den Haag hun patiënten die nazorg nodig hebben over via POINT.

Met POINT worden van een patiënt de stappen in het transferproces tussen het ziekenhuis, de AWBZ-Zorgaanbieders, CIZ en het Zorgkantoor digitaal doorlopen. Door de koppeling met EZIS van Chipsoft besparen de transfermedewerkers veel tijd bij het invoeren van NAW-gegevens en wordt het maken van fouten tijdens het in- of overtypen van de gegevens voorkomen. Met de realisatie van de koppeling bij Medisch Centrum Haaglanden is de doelstelling van Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken, om in 2008 alle zendende organisaties werkzaam te hebben met POINT, behaald.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular