Mensen die door blootstelling aan asbest mesothelioom (een vorm van longvlieskanker) hebben gekregen, krijgen van het Rijk een tegemoetkoming. Het gaat om mensen die niet via hun beroep in contact kwamen met asbest. Het kabinet wil de tegemoetkoming, voor zover mogelijk, vervolgens verhalen op de verantwoordelijke bedrijven. De regeling kost de overheid in totaal ongeveer 2 miljoen euro.

Slachtoffers

Mesothelioom is een vorm van longvlieskanker veroorzaakt door asbestvezels. Jaarlijks wordt deze ziekte bij ongeveer vierhonderd mensen vastgesteld. 120 van hen zijn in aanraking gekomen met asbest in hun omgeving. Zij komen in aanmerking voor deze nieuwe regeling.

 

Deze asbestslachtoffers moeten nu via het civiele recht schadevergoeding afdwingen bij bedrijven die in het verleden op grote schaal asbest hebben gebruikt in het buitenmilieu. Dat is een langdurige en emotionele weg. Vaak overlijden slachtoffers voordat er een uitspraak is.

 

Beroepsgebonden regeling

Voor slachtoffers die beroepsmatig zijn blootgesteld aan asbest, bestaat al een regeling. De nieuwe regeling moet daarop volgens het kabinet goed worden afgestemd.

 

Sinds midden jaren negentig wordt asbest vrijwel niet meer gebruikt. Hierdoor zal het aantal slachtoffers na 2015 sterk teruglopen.

 

Bron:VROM