Europese ministers van Financien hebben ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om de tekortprocedure tegen Nederland te stoppen.

De procedure tegen Nederland was ingesteld omdat begin 2004 bleek dat Nederland in 2003 een overheidstekort van meer dan 3% had. De tekortprocedure maakt deel uit van het Stabiliteitspact, de afspraken in de economische en monetaire unie die als doel hebben de stabiliteit van de euro te bewaken. Nederland kreeg vorig jaar de aanbeveling om uiterlijk in 2005 het tekort weer onder de 3% te brengen. Aangezien al 2004 een tekort van onder de 3% (2,3%) liet zien en de vooruitzichten positief zijn, is besloten de procedure te stoppen.

bron:MinFin