De educatieve omroep Teleac/NOT en de Open Universiteit Nederland slaan
de handen ineen om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de
kennissamenleving. Daarom hebben de voorzitters van beide organisaties
op woensdag 22 december 2004 een strategische alliantie getekend. 

 
De samenwerking krijgt snel vorm door het ontwikkelen van een
gezamenlijk educatief aanbod. Ook wordt een gezamenlijke bijzondere
leerstoel ingesteld op het terrein van de massa-individualisering van
onderwijs en/of educatief rendement.  
 
Meer in het algemeen geldt dat Teleac/NOT ter verhoging van het
educatief rendement van haar websites en de educatieve portal van de
Nederlandse publieke omroep een beroep kan doen op de onderwijskundige
expertise van de Open Universiteit Nederland. Aan de andere kant kan
de  Open Universiteit Nederland bij de productie van audiovisueel
materiaal voor haar leermiddelen een beroep doen op de expertise van
Teleac/NOT. Waar mogelijk zullen beide partijen elkaar helpen bij het
hergebruik van elkaars audiovisueel materiaal.  
 
De Open Universiteit Nederland en Teleac/NOT hebben al gezamenlijk het
initiatief genomen tot de oprichting van de stichting Lang leve leren!
in samenwerking met andere nationaal opererende organisaties in
onderwijs, media, infrastructuur en bedrijfsleven. Deze stichting heeft
tot doel 'de bevordering van het leven lang leren in een nationale
setting vanuit zowel economisch als maatschappelijk en cultureel
perspectief'.  
 
Teleac/NOT verzorgt, zoals bekend, een van de kernfuncties van de
publieke omroep. Via de beschikbare massamedia levert hij een unieke en
toegankelijke en brede bijdrage aan scholing, onderwijs en vorming in
de samenleving. De Open Universiteit Nederland biedt met haar
onderwijsmodel, gericht op competentieontwikkeling en gebruikmakend van
e-learning, en haar flexibele aanbod van academisch afstandsonderwijs
vele mensen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en hun
opleidingsniveau te verhogen of uit te breiden.   

Bron: Open Universiteit
http://www.ou.nl