'Vergelijkingssites zijn erg nuttig voor
de consument, maar er valt nog het nodige te verbeteren.' Dat zegt
staatssecretaris Heemskerk (EZ) in reactie op een onderzoek naar
vergelijkingssites in de telecomsector. Het onderzoek is uitgevoerd
in opdracht van het ministerie van EZ. Het onderzoek moet meer
inzicht geven in de betrouwbaarheid van websites die
telecomproducten en -diensten met elkaar vergelijken.

Conclusies

De conclusies uit het onderzoek zijn:

-Slechts ongeveer de helft van de websites
verstrekt de juiste informatie over de tarieven.

-Het is voor consumenten niet altijd
duidelijk hoe onafhankelijk een vergelijkingssite is.

-De vergelijkingssites geven 'beperkt
inzicht' in de manier waarop zij aan hun informatie komen.

-In 55% van de gevallen is het niet
duidelijk hoe de website zijn geld verdient.

-Er zijn vaak geen afspraken gemaakt over
klachtenafhandeling.

Uit het onderzoek blijkt wel dat vrijwel
alle vergelijkingssites (91%) aangeven met welke providers of
operators zij werken. Ook doen websites met een groot marktaandeel
het volgens de onderzoekers beter dan de kleinere websites.

Acties

Staatssecretaris Heemskerk wil met het
onderzoek de consument beter informeren over de vergelijkingssites.
Hij roept de sector op om de kwaliteit van de websites te
verbeteren en zich zo mogelijk te organiseren.

De staatssecretaris komt later dit jaar
met acties om de positie van de consument op de telecommarkt verder
te versterken. De staatssecretaris neemt de resultaten van dit
onderzoek daarin mee.

Bron:EZ