PERSBERICHT
Telecombranche pleit voor zelfregulering 0900-nummers

Belangenorganisaties en bedrijven initiëren gezamenlijk oplossingen voor klachten 

Woerden, 12 december 2007 – Aanbieders van servicenummers hebben regelmatig te kampen met forse kritieken. De politiek stelt zelf kamervragen over dit onderwerp en zoekt naar constructieve oplossingen. De telecombranche pakt het probleem nu zelf op. Nagenoeg alle belangenverenigingen en bedrijven die betrokken zijn bij het aanbieden van 0900-nummers hebben besloten de handen ineen te slaan. Zij zullen de politiek zelf van de gevraagde oplossingen voorzien.

Commissieleden van de Tweede Kamer buigen zich morgen (donderdag 13 december) over de problematiek rondom informatiediensten. Bellers naar servicenummers zijn ontevreden over bijvoorbeeld lange wachttijden en onduidelijkheid in de tariefstelling. Ogenschijnlijk simpele oplossingen kunnen in de praktijk juist voor grote obstakels zorgen. Alle betrokken marktpartijen realiseren zich dit en zoeken gezamenlijk naar pragmatische oplossingen.

Maatregelen

De telecom branche heeft op initiatief van de NVI besloten zelfregulerend te gaan optreden. Gelijktijdig met de invoering van de nieuwe telecom wet komt de branche met een tweetal oplossingen. Ten eerste de ontwikkeling van een systeem van meer transparantie en informatie. Zo zal er voorafgaande aan verbinding met een servicenummer meer duidelijkheid gegeven worden over het tarief van de dienst.

Keurmerk met algemene leveringsvoorwaarden

De brancheorganisaties pleiten er verder voor om een keurmerk in te voeren met algemeen bindende leveringsvoorwaarden. Het overgrote deel van bedrijven met een servicenummer heeft enkel goede bedoelingen om via deze diensten klanten te woord te staan. Bedrijven die de juiste maatregelen treffen om het gebruik in goede banen te leiden en bijvoorbeeld de klant informeren over de wachttijden en de mogelijkheid om teruggebeld te worden, ontvangen dit keurmerk. Hierbij wordt het kaf van het koren gescheiden; ondernemingen die met de 0900 diensten op een onjuiste manier omgaan, zijn zo herkenbaar voor de klant.

De aanbevelingen uit het onderzoek van Economische Zaken dat in september werd uitgevoerd worden betrokken in het opstellen van de algemene leveringsvoorwaarden.

Initiatief

De NVI is als initiatiefnemer al geruime tijd bezig met het bevorderen van transparantie en normering. Alle betrokken ondernemingen willen vooral de fracties in de Tweede Kamer ervan overtuigen dat verbeteringen beter vanuit de gespecialiseerde organisaties kunnen komen. Aan dit voorstel is onder andere steun gegeven door de NVI, NLKabel,  VCN, WGCC en telecombedrijven als KPN, MTel, The Sound of Data en Tele2.

(Niet voor publicatie)

 Voor meer informatie over dit persbericht:

HarverPro Creatieve Communicatie & PR

Tel: 0348-560731

E-mail: [email protected]

Inhoudelijk vragen:

NVI

Arianne Rutgers
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden

Tel: 0348-495043

 

Afkortingen:

NVI                  Nederlandse Vereniging van Informatiediensten Aanbieders

NLKabel          Voorheen VECAI, vereniging van kabelbedrijven

VCN                 Vereniging Contact Centers Nederland

WGCC              Werkgeversvereniging Call Centers