Nieuw! Inkomende telefoongesprekken opnemen en gespreksopname direct per e-mail ontvangen.

Opgenomen telefoongesprekken dienen in de meeste gevallen als bewijs bij onenigheid. Want na het terug horen van een opgenomen gesprek is er geen discussie mogelijk over wat er is gezegd en is afgesproken.Uniek in Nederland

“Digitaal vastleggen van telefoongesprekken was tot voor kort alleen weggelegd voor grote ondernemingen en organisaties. Zij kunnen de forse investeringen betalen die daarmee gemoeid zijn”, vertelt Erik Teusink, een van de oprichters van internetbedrijf Nemop.

“ Particulieren, zelfstandig ondernemers en midden- en kleinbedrijf nemen al langer via Nemop hun gesprekken op. Nieuw is dat zij nu ook hun inkomende gesprekken kunnen vastleggen. Met deze uitbreiding biedt Nemop een unieke dienst in Nederland”.

Sta sterk

“Direct na afloop van het gesprek ontvangt men de opname per e-mail. De opname is op de eigen pc terug te luisteren en te archiveren” zo gaat Teusink verder. “Zo is volledige dossiervorming mogelijk. Digitale gespreksopnamen zijn eenvoudig door te mailen naar derden voor een second-opnion of advies. Sta sterk en voorkom tijdverlies en hoge juridische kosten”.

“Bij een conflict draagt een opname bij tot een snelle, onderlinge oplossing” vertelt Ron Arts van Nemop. “Als uit de opname blijkt dat je in je recht staat, zal een tegenpartij dat accepteren en houdt zich aan de gemaakte afspraken. Zo voorkom je een kostbare en langdurige gang naar de rechtbank. En bij schade komt een tegenpartij sneller met een voorstel tot oplossing”.

Aanmelden via www.nemop.nl duurt slechts enkele minuten en is gratis. U bepaalt wanneer en hoe vaak u uw gesprekken opneemt. Opnemen gaat via uw eigen telefoon, zonder extra apparatuur of software.