In de reclame wordt gesproken over
“de wereldwijd gepatenteerde BioStabil”, terwijl nog
een aanvraag loopt voor een wereldwijd patent. Verder wordt in de
reclame de indruk gewekt dat door het dragen van de BioStabil 2000
een teveel aan spanning kan worden voorkomen of opgeheven, waardoor
de kans op lichamelijke klachten als slapeloosheid, hoge bloeddruk,
vermoeidheid en hoofdpijn wordt verminderd. Dat de BioStabil deze
werking zou hebben, is onvoldoende aannemelijk geworden.

Gelet op de ernst van de misleiding en het
feit dat deReclame CodeCommissie al eerder een aanbeveling heeft
gedaan ten aanzien van een reclame voor de BioStabil 2000, is
besloten een openbare aanbeveling te doen.

bron: Reclame Code Commissie