Koninklijke Ten Cate voert gesprekken met
Mattex Leasure Industries (Mattex) over een eventuele overname van
de kunstgrasactiviteiten. Mattex is een in Dubai gevestigde
producent van kunstgrasvezels, die in korte tijd met een scherpe
prijsstelling een marktaandeel heeft verworven. In Europa is de
afzet voornamelijk gerelateerd aan voetbal.

TenCate voert een buy and build-strategie,
waarbij overnames tot de mogelijkheden behoren. Uit dien hoofde
vinden oriënterende gesprekken plaats. De gesprekken met
Mattex bevinden zich momenteel niet in een stadium dat de
verwachting is gewettigd dat de overname zal worden gerealiseerd.
Uitgangspunt is dat TenCate niet inhoudelijk reageert op
speculaties en geruchten. Derhalve kunnen op dit moment geen nadere
mededelingen worden gedaan.

Dit bericht is een reactie op de
berichtgeving in een regionaal weekblad, die door TenCate als
prematuur wordt bestempeld. Op de inhoud van het bericht geeft
TenCate verder geen reactie.

bron:Koninklijke Ten Cate