Minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties opent op dinsdagmiddag 14 juni 2005 om 17.00 uur de tentoonstelling "De krachtige stad". De tentoonstelling is te bezichtigen in Galerie De Leeuw, de expositieruimte in de hal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden.

àƒÆ’?à©n van de ontwerpen Het gaat om een uniek en creatief samenwerkingsproject in het kader van Grotestedenbeleid. Studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag is gevraagd om de kracht van de stad grafisch en illustratief in beeld te brengen. De grafisch ontwerpen die in de tentoonstelling te zien zijn zullen worden gebruikt op de internetsite Externe link www.grotestedenbeleid.nl.

In de stadscontracten van het Grotestedenbeleid die in maart met alle grote steden zijn afgesloten staan afspraken over de aandacht voor ontwikkeling van cultuur. Steden en creativiteit horen bij elkaar. De creatieve stad is de motor van de moderne economie. Met deze tentoonstelling wil minister Pechtold dit nog eens onderstrepen.

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten garandeert in haar onderwijsprogramma een goede aansluiting tussen studie en de (internationale) beroepspraktijk en streeft er naar het kunstonderwijs te midden van de samenleving te brengen. Om dit te bereiken is er op steeds meer plaatsen in Den Haag werk van KABK-studenten zichtbaar.

bron:BZK