Van 9 september tot 20 november 2005 exposeert Museum Belvà©dà¨re een overzicht van het werk van Tinus van Doorn (1905-1940). De tentoonstelling Tinus van Doorn, schilder van het verloren paradijs wordt op 9 september 2005 om 16.30 uur geopend door mevrouw H. Bolten-Rempt, directeur van Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden.

Tentoonstelling Museum Belvà©dà¨re
In de collectie van Museum Belvà©dà¨re bevinden zich vier grote schilderijen en twee linosneden van de expressionistische kunstenaar Tinus van Doorn. Voor de Tweede Wereldoorlog was hij een bekende schilder, wiens werk onder meer getoond werd in het Stedelijk Museum Amsterdam.
Zijn vroege dood in 1940 betekende het abrupte einde van zijn carrià¨re. Na de oorlog raakte hij allengs in de vergetelheid. De tentoonstelling in Museum Belvà©dà¨re bewijst dat het werk van deze eigenzinnige meester meer aandacht verdient.
Van Doorns werk wordt gekenmerkt door het gebruik van onnatuurlijke kleuren en rake typeringen door krachtig lijnenspel. Het sluit aan bij het werk van de Vlaamse expressionisten, in het bijzonder bij dat van sociaal bewogen kunstenaars zoals Masereel.
Kunsthistoricus Erik Slagter spreekt in Tinus van Doorn, kunstenaar van het verloren paradijs van twee periodes in het leven en werk van Tinus van Doorn. In de eerste (tot 1933) is sprake van een persoonlijke herschepping van de werkelijkheid tot een (fantasie)wereld, waarin de mens in vanzelfsprekende harmonie met de dieren en de natuur verkeert. In de tweede periode (1933-1940), waarin Van Doorn zich terdege bewust is van de dreiging van Nazi Duitsland, wordt het werk dramatischer en somberder. De tentoonstelling omvat ongeveer 100 schilderijen en grafiek uit beide periodes.

Tinus van Doorn
De interesse van de jonge schilder Tinus van Doorn (Sumatra, 2 juni 1905) gaat van het begin af aan uit naar de vrije natuur en naar kwetsbare mensen. Hij is vooral ontvankelijk voor de wereld van het kind, de zwerver, de woonwagenbewoner en uiteraard die van het dier.
Zijn werk omvat schilderijen met een bijzondere sfeer en raak getypeerde grafiek, een paar aquarellen, enkele houten en stenen beelden, een prentenboek en illustraties voor literair werk van Albert Helman, Anton Coolen, Martinus Nijhoff en Jan Slauerhoff. Tenslotte bevat het enige affiches, reclamewerk en ontwerpen voor decors en kostuums.

bron:Sold Out B.V.