Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties) vindt de discussie over dubbele nationaliteit
en loyaliteit een non-discussie. Dat zei ze vanmiddag bij de
uitreiking van de jaarlijkse prijs voor diversiteit bij de politie.
Alle politiemensen zijn loyaal. Er zijn agenten met
één paspoort en agenten met twee paspoorten. Maar met
loyaliteit heeft dat niets te maken.

De minister kondigde drie initiatieven aan
om het aantal vrouwen en het aantal allochtonen bij de politie te
vergroten.

Het eerste is een speciaal programma voor
mensen die nu al bij de politie werken in de schalen 9 tot 12. Die
moeten beter in beeld komen en in een paar jaar tijd worden
voorbereid als de nieuwe lichting leidinggevenden bij de
politie.

Het tweede is het meer aantrekken van
goede mensen van buiten de politie. Dat gebeurt nu ook al, maar de
minister wil daar extra energie in steken, vooral door actievere
scouting.

Als derde bekijkt de minister de
mogelijkheid om politiekorpsen die het op dit punt goed doen, extra
te belonen.

bron:BZK