Een cultuur waarin seksuele intimidatie,
seksuele dwang en pesten voorkomen, is niet acceptabel. De politie
moet streven naar een klimaat waarin de kwaliteiten van
verschillende mensen worden gezien en gewaardeerd. De
verantwoordelijkheid voor verbetering van omgangsvormen binnen de
politie ligt primair bij de korpsen, en in het bijzonder de
korpsbeheerders. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de
dagelijkse leiding over hun politiemedewerkers. Dat schrijft
minister Ter Horst in een reactie op het onderzoek
‘Omgangsvormen, werkbeleving en diversiteit bij de
Nederlandse politie anno 2006' van de Rutgers Nisso Groep.

Hoewel de politie de afgelopen jaren veel
geïnvesteerd heeft in gewenste omgangsvormen en
cultuurverbetering, blijkt uit het onderzoek dat 64% van de vrouwen
en 48% van de mannen te maken heeft gehad met seksuele intimidatie
in de twee jaar voorafgaand aan het onderzoek. 46% van de vrouwen
en 42% van de mannen heeft (in de zes maanden voorafgaand aan het
onderzoek) te maken gehad met pesten.

Minister Ter Horst vindt het belangrijk
dat binnen de politie leidinggevenden werken die een open en
sociaal veilig klimaat ondersteunen. Daarnaast wil zij stimuleren
dat er meer vrouwen en allochtonen op belangrijke posities komen.
Tenslotte moet er nadrukkelijk(er) aandacht besteed worden aan
gewenst gedrag en het voorkomen van ongewenst gedrag in de korpsen
en in de opleiding en training van nieuwe politiemedewerkers en
leidinggevenden.

bron:BZK