Minister Ter Horst (BZK) vindt dat
gemeenten vaker slimme camerasystemen moeten gebruiken. Deze
camera's registreren automatisch agressief gedrag. Ook kunnen de
beelden makkelijker worden geanalyseerd. Minister Ter Horst
reageert hiermee op een onderzoek naar cameratoezicht door
gemeenten. Bijna een op de vijf gemeenten gebruikt camera's om de
veiligheid te vergroten en overlast te bestrijden.

Slimme camera's

Bij intelligent cameratoezicht worden
camera's gecombineerd met technieken die het makkelijker en
efficiënter maken om beelden te analyseren.

Dit biedt volgens Ter Horst belangrijke
voordelen. Zo kunnen slimme camera's de kans verkleinen dat een
incident over het hoofd wordt gezien.

Ook kunnen zij massale vechtpartijen
helpen voorkomen. Zo'n vechtpartij begint vaak met verbale
agressie. De combinatie van beeld- en geluidsregistratie maakt het
mogelijk in een vroeg stadium in te grijpen.

Verder heeft deze techniek voordelen voor
de privacy. De camera's nemen alleen beelden op als er bewegingen
of geluiden zijn die bijvoorbeeld duiden op agressie. Ook zijn
minder operators nodig.

Bron:BZK