De meervoudige strafkamer van de rechtbank
te Leeuwarden heeft op 14 december 2006 een man veroordeeld tot
terbeschikkingstelling met verpleging. Verdachte had een buurman
ernstig verwond door hem met een mes te steken.

Over verdachte was door het Pieter Baan
Centrum gerapporteerd. Verdachte weigerde echter zijn medewerking
te verlenen. Het PBC kon daarom weinig zeggen over een eventueel
ziektebeeld en kon de rechtbank niet adviseren over de
toerekenbaarheid van het feit en de op te leggen sanctie.
Desondanks oordeelde de rechtbank dat verdachte ter beschikking
gesteld moest worden. Verdachte was in 2003 en 2004 veroordeeld
voor bedreiging. De rechtbank was van oordeel dat het op korte
termijn onderbrengen van verdachte in een kliniek voor ter
beschikking gestelden van groter belang was dan het ondergaan van
een gevangenisstraf. De rechtbank legde daarom alleen een
terbeschikkingstelling met verpleging op. Verdachte dient het
slachtoffer € 1.565,00 aan schade te vergoeden.

Bron: Rechtbank Leeuwarden