Vandaag hebben staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat, gedeputeerde Thijs Kramer van de provincie Zeeland en dijkgraaf Wybe de Graaf van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen een intentieverklaring ondertekend voor de bouw van terpen van baggerspecie in Zeeland.

De innovatieve terp garandeert niet alleen droge voeten, maar ook nieuwe mogelijkheden voor ruimtegebruik à©n een  
(deel-)oplossing van het baggerprobleem. Daarnaast heeft de staatssecretaris de kijkmodellen onthuld van de al eerder bekend gemaakte winnaars van de ideeëncompetitie 'Ontwerp een bewoonbare terp van baggerspecie' Programmamanager Bert Polak van het innovatieprogramma WaterINNovatiebron van Rijkswaterstaat reikte de eerste WINN award uit aan de grondmeester van de provincie Groningen Bert van der Moolen. Van der Moolen krijgt de award vanwege zijn grote inzet om binnen de provincie Groningen het herstel van oude wierden (terpen) met baggerspecie te realiseren. 
 
Het waterinnovatieprogramma WINN van Rijkswaterstaat schreef vorig jaar een ideeëncompetitie uit voor het ontwerpen van een bewoonbare terp van baggerspecie. Uit bijna 40 inzendingen koos een externe commissie van deskundigen onder voorzitterschap van  
prof. dr L. de Quelerij van de TU Delft 3 winnaars: 
-       Watervast - in de categorie meest technisch innovatief van: Robbert de Koning landschapsarchitect, DIN Arch, Dura Vermeer en Alterra Wageningen UR. 
-       Werk met werk in het kwadraat - in de categorie meest kansrijk voor de toekomst van Grontmij Nederland bv  
-       Spaarkaart - in de categorie meest PIMBY (Please in my backyard) aspecten die de terp gewenst maken zoals weinig overlast voor de omgeving, goede landschappelijk invulling, multifunctioneel ruimtegebruik) van Arcadis, Attika & Park.  
 
bron:VenW