D66 wil dat extra bevoegdheden om terreur te bestrijden in eerste
instantie tijdelijk in de wet komen. Boris Dittrich: ´Na bijvoorbeeld 5
jaar kunnen we dan opnieuw kijken of ze nog nodig zijn. Als dat zo is,
moet de wet verlengd worden. Is het niet nodig, dan vervalt de wet
automatisch'.

D66 gaat akkoord met vrijwel alle maatregelen van de regering. Tegen
drie van de 94 voorstellen hebben de Democraten echter bedenkingen. ´We
moeten wel nuchter blijven. Maatregelen waarvan we nu al zien aankomen
dat ze geen effect sorteren, moeten we ook niet invoeren,' aldus
Dittrich.

Zo wil D66 niet dat mensen die nergens van worden verdacht toch een
meldplicht krijgen om op het politiebureau te komen, omdat er een
vermoeden is dat zij misschien iets kwaads in de zin zouden kàºnnen
hebben. Dittrich: ´Als we aanwijzingen hebben dat iemand iets kwaads in
de zin heeft, dan moet je zo iemand keihard aanpakken. Maar als je
tegen iemand geen verdenking koestert, wat heeft het dan voor zin om zo
iemand naar het bureau te laten komen? En stel dat het inderdaad om een
potentiële terrorist gaat, wat voor indruk maakt zoiets dan? Ik vind
het nogal naïef te denken dat je op die manier terreurdaden kunt
voorkomen'.

Bron: D66