De laatste Nederlanders van de Stabilisation Force Iraq 5 keren
zaterdag 9 april terug op vliegbasis Eindhoven. Onder hen bevindt zich
de commandant van SFIR-5, luitenant-kolonel Frits van Dooren. Tijdens
een korte plechtigheid worden de 72 militairen welkom geheten door
Bevelhebber der Landstrijdkrachten luitenant-generaal M.L.M. Urlings,
familie en vrienden.

SFIR-5 heeft zich de afgelopen vijf maanden vooral gericht op de
voorbereiding en ondersteuning van de verkiezingen in de provincie Al
Muthanna van januari jl. De eenheid bestond uit ongeveer 1350
militairen, merendeels behorend tot 11 Luchtmobiele Brigade, en
daarnaast afkomstig van een luchtmachtdetachement uit Soesterberg en de
Koninklijke Marechaussee.

Met de terugkeer van SFIR5 sluit Defensie een periode van twintig
maanden aanwezigheid in Irak af. In die periode hebben ruim 7000
militairen van de landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee zich
met succes ingezet voor de veiligheid en wederopbouw van de provincie
Al Muthanna in het zuiden van Irak.

Bron: Ministerie van Defensie