De militairen van de hoofdmacht van SFIR 4 keren donderdag 18 november
terug op vliegbasis Eindhoven. Zij worden verwelkomd door de commandant
van het operationeel Commando, generaal-majoor Leen Noordzij. Deze
militairen hebben de afgelopen vier maanden deel uitgemaakt van het
vierde Nederlandse detachement van de Stabilisation Force Iraq (SFIR
4). Onder hen bevindt zich de detachementcommandant luitenant-kolonel
Kees Matthijssen, die het commando heeft overgedragen aan
luitenant-kolonel Frits van Dooren.

 
Met de terugkeer van SFIR 4 sluiten de militairen een periode van vier
maanden af. In de afgelopen maanden hebben zij bijgedragen aan de
veiligheid en stabiliteit in de provincie Al Muthanna in het zuiden van
Irak. Het zijn bewogen maanden geweest met als dieptepunt het sneuvelen
van wachtmeester 1 Jeroen Severs op 14 augustus. Onder de militairen
die terugkeren, zijn ook de militairen aanwezig die op 14 augustus
gewond zijn geraakt.   
 
Op 28 juni, net voordat de militairen van SFIR 4 de missie overnamen,
vond de soevereiniteitsoverdracht plaats. SFIR 4 heeft zich dan ook
meer dan hun voorgangers bezig gehouden met het monitoren en
ondersteunen van de lokale autoriteiten. Er is veel aandacht besteed
aan civiel-militaire projecten. Zo is onlangs de rondweg in As Samawah
geopend, waardoor de verkeersveiligheid erg is
toegenomen.     
 
Nederland levert sinds augustus 2003 met ongeveer 1350 militairen van
de landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee een bijdrage aan SFIR.
De Nederlandse militairen vallen onder Brits commando.

Bron: Ministerie van defensie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular