De Nederlandse militairen van de hoofdmacht van SFIR 4 keerden
donderdag (18 november) terug op de vliegbasis Eindhoven. Zij maakten
vier maanden deel uit van het detachement van deStabilisation Force
Iraq. Onder hen bevond zich de commandant, luitenant-kolonel
Matthijssen, die het commando eerder deze week overdroeg aan
luitenant-kolonel Frits van Dooren. De commandant van het Operationeel
Commando, generaal-majoor Leen Noodzij verwelkomde de militairen.

Het detachement van SFIR 4 droeg de afgelopen maanden bij aan de
veiligheid en stabiliteit in de provincie Al Muthanna in het zuiden van
Irak. Dieptepunt was de dood van wachtmeester 1 Jeroen Severs, die
tijdens een vuurgevecht op 14 augustus om het leven kwam.

Vlak voordat de militairen van SFIR 4 de missie op 28 juni overnamen
vond in Irak de soevereiniteitsoverdracht plaats. Meer dan hun
voorgangers hielden zij zich dan ook bezig met het monitoren en
ondersteunen van de lokale autoriteiten. Er was veel aandacht voor
civiel-militaire projecten. Zo is de onlangs de rondweg in As Samawah
geopend wat de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeterde

Nederland levert sinds augustus 2003 met circa 1350 militairen een
bijdrage aan de stabilisatiemacht. Voor meer informatie zie dossier Irak

Bron: Ministerie van Defensie