Wanneer u als onderneming in het buitenland opereert, heeft u mogelijk te maken met BTW over de gemaakte kosten. U heeft de mogelijkheid deze BTW terug te vragen. Dit gebeurt echter weinig omdat velen opzien tegen de bureaucratische rompslomp. Hoort u daar ook bij? Is het antwoord daarop ja, bedenkt u dan goed dat u elk jaar geld laat liggen.

In deze economisch zwakkere tijden is het belangrijk dat er gezocht wordt naar mogelijkheden tot kostenbesparing. BTW terugvragen van in het buitenland gemaakte kosten is à©à©n van die mogelijkheden. Ondernemingen zijn hier vaak niet van op de hoogte. Ze denken dat het wel goed zit met de kosten. Accountantskosten zijn ook erg hoog, waarbij niet eens de zekerheid bestaat dat de BTW daadwerkelijk wordt terugontvangen. Of men gaat er vanuit dat het allemaal teveel werk is en het daarom niet loont.

Alleen bedrijven die in hun eigen land bevoegd zijn de BTW af te trekken hebben recht op teruggave van de buitenlandse BTW. Dit betekent dat particulieren uitgesloten zijn van deze regeling. Trans Finance B.V. te Dordrecht heeft als hoofdactiviteit het adviseren van ondernemingen op het gebied van de BTW. In het bijzonder de terugvordering van buitenlandse BTW. Trans Finance B.V. heeft in ruim 20 jaar veel ervaring opgedaan. Zij constateren, dat de BTW-bedragen, die bedrijven laten liggen behoorlijk kunnen oplopen. Om er zeker van te zijn dat u geen geld meer verloren laat gaan stuurt u uw rekeningen met buitenlandse BTW op naar Trans Finance B.V. Zij zal u vervolgens adviseren over de mogelijkheid tot terugvordering op à¢â‚¬à…“no cure no pay basis.

De BTW, die op een groot deel van de goederen en dienstverleningen in de EU-zone en ook in vele landen buiten de EU-zone, moet worden betaald zijn:

  • beurs-, seminar- en congreskosten;
  • kosten voor overnachting, eten & drinken, representatie;
  • reiskosten incl. brandstof, autohuur, onderdelen en reparaties;
  • kosten voor telefoon en internet;
  • transportkosten;
  • kosten voor herstelwerkzaamheden;
  • kosten voor reclame en sales promotion.

De regelingen en het BTW- percentage variëren echter aanzienlijk van land tot land. Daarom is het voor een individueel bedrijf lastig om de BTW terug te vorderen.

Laat u daarom adviseren. Geef uw onderneming het voordeel van de kostenbesparing op de zakelijke buitenlandse uitgaven. Laat uw BTW niet verloren gaan en verbeter daarmee uw liquiditeitspositie.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular