Steeds meer restaurants op Texel serveren het streekproduct Texels Lamsvlees. Langzaam maar zeker verovert het Texels Lamsvlees zijn thuismarkt. Belangrijk voor het eiland omdat het Texelse schapenras bijna aan het verdwijnen was. De stichting Stimulering Texels Product heeft mede met Leader+ gelden een promotieplan voor het Texels Lamsvlees opgesteld. Kop & Munt geeft à¢?¬ 27.500 om het plan tot uitvoer te brengen.

In totaal is er à¢?¬ 220.000 nodig. Bij de gemeente Texel is een verzoek ingediend voor eenzelfde bedrag. Verwacht wordt dat het Texelse bedrijfsleven à¢?¬ 55.000 bijdraagt. De stichting hoopt de andere helft los te krijgen uit de Subsidieregeling Gebiedgericht Beleid. Met dit budget kan er ook weer een Texelse Lamsvleesdag in de zomer georganiseerd worden die in 2004 zeer succesvol was. Veel bezoek en publiciteit zette het Echt Texels Lamsvlees op de menukaart. De lamsvleeskroket van Kwekkeboom, de marktleider op het gebied van kroketten, wordt alleen gemaakt van Texels Lamsvlees.

Echt Texels Lamsvlees
Het streekproduct heeft de handelsnaam Echt Texels Lamsvlees gekregen. Het goedkopere lamsvlees uit Nieuw-Zeeland wordt hiermee de loef afgestoken. Met het keurmerk Waddengoud kan het Echt Texels Lamsvlees als officieel streekproduct (inter)nationaal verkocht worden. Tot nu toe zijn 12 schapenhouders en 3 verwerkers gecertificeerd en worden er zo'n 1.500 lammeren geslacht. In het promotieplan is als doel gesteld dat 31 Texelse bedrijven in 2005 voor het keurmerk Waddengoud in aanmerking komen zodat er jaarlijks ruim 2.100 lammeren geslacht kunnen worden. Echt Texels Lamsvlees komt van een lam dat geboren, getogen en geslacht is op Texel en minstens 100 dagen in de wei heeft gedarteld.

Texelaar heeft de toekomst
Het is weer economisch interessant om schapenhouder te zijn. Het uit de vergetelheid halen van deze agrarische activiteit zorgt er voor dat minstens 26 arbeidsplaatsen behouden blijven en dat er 12 banen bijkomen. Voor Texel is het belangrijk dat de ambassadeurs van het eiland volop lopen te grazen tussen de karakteristieke schapenboeten en tuinwallen. Zo blijft het Texels landschap en het cultuurhistorisch erfgoed van het Waddeneiland bestaan: waardevol voor het toerisme, de economische pijler van Texel.

bron:Kop&Munt