(Persbericht) Geheugenproblemen door epilepsie?

Betreft: Themabijeenkomst ‘˜Epilepsie en geheugen‘˜

Maastricht - De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) organiseert op zaterdag 16 oktober 2010 een themabijeenkomst met als onderwerp ´Epilepsie en geheugen‘˜. Over epilepsie en de mogelijke invloed van epilepsie en/of medicijnen op het geheugen geeft de spreker meer duidelijkheid.

Wanneer: zaterdag 16 oktober 2010
Waar: Academisch Ziekenhuis Maastricht
Prof. Debyelaan 25 te Maastricht
Tijd: Aanvang 14.00 uur tot circa 16.15 uur.
Zaal open 13.30 uur. Niveau 4,Greepzaal
Spreker: Prof. Dr. A.P. Aldenkamp, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en het Academisch Ziekenhuis Maastricht en neuropsycholoog.
Ongeveer 1 op de 150 mensen in Nederland heeft epilepsie. Veel van deze mensen hebben tevens problemen met het geheugen. Inzicht in de geheugenproblematiek bij mensen met epilepsie kan voor de betrokkenen en voor de naaste omgeving veel helderheid verschaffen. De spreker zal op zaterdag 16 oktober onder andere ingaan op zaken als: is er een aantoonbare relatie tussen epilepsie en geheugenproblemen, is training van het geheugen mogelijk en in hoeverre kunnen stress en leeftijd een rol spelen bij geheugenproblemen als gevolg van epilepsie. Tijdens de bijeenkomst is er genoeg ruimte voor het stellen van vragen.
Aanmelding en informatie:
Vanwege organisatorische redenen vragen wij u zich uiterlijk zondag
10 oktober 2010 aan te melden voor deze informatiebijeenkomst.
Voor het aanmelden of het opvragen van informatie:
De heer Henk Marell via de telefoon of via de mail:
Telefoon: 043 408 2704 of 06 4554 6048
E-mail: [email protected]

De middag is bedoeld voor mensen met epilepsie, partners, ouders van kinderen met epilepsie,
familie en vrienden, maar ook voor artsen, verpleegkundigen, leerkrachten, begeleiders en
andere belangstellenden.