(Persbericht) In 2007 gaf à©à©n op de tien Nederlanders aan psychische klachten te hebben. Vrouwen hebben hier iets meer last van dan mannen. Niet iedereen met psychische klachten zoekt professionele hulp, mensen gaan er minder snel mee naar de huisarts dan met andere klachten. Mannen nog minder snel dan vrouwen. (Bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid RIVM).

Na de huisarts maken wachtlijsten en ingewikkelde procedures bij het GGZ de hulpverlening moeilijk toegankelijk. Terwijl lichte psychische klachten in een vroeg stadium makkelijk en snel verholpen kunnen worden waardoor erger voorkomen wordt. Gelukkig is er momenteel een helder en positief tegengeluid te horen. Online therapie zoals de site Licia (www.licia.nl) - wint momenteel snel aan populariteit. Je hoeft er immers niet voor naar de huisarts: de privacy en het gemak van hulp aan huis zorgen voor een verlaagde drempel om hulp te zoeken. Bovendien levert een behandeling via internet tijdwinst, er is namelijk geen wachtlijst en de behandeling zelf wordt in een relatief korte maar intensieve periode afgerond.

Een beschermde digitale omgeving
Het team van Licia bestaat uit betrokken professionals: deze psychologen bieden hulp in een beschermde digitale omgeving. Niemand anders kan bij de gegevens, privacy is gegarandeerd. Vanuit de vertrouwde omgeving van je eigen huis krijg je therapiesessies op maat. Een kortdurende, effectieve en prettige vorm van hulp. Drs. Delicia Schaap is eind 2010 samen met drs. Renà©e Veldhuis Licia gestart als tegenwicht voor de huidige Geestelijke Gezondheidszorg. Zij zagen het probleem van de cliënt en die van de net afgestudeerde psycholoog. Delicia: à¢â‚¬Å“Psychische zorg in Nederland is onnodig ingewikkeld. Bij de reguliere GGZ instellingen zijn er soms erg lange wachtlijsten en vaak wordt men van het kastje naar de muur gestuurd. En pas afgestudeerde psychologen komen niet aan het werk vanwege ingewikkelde regelgeving. Wij brengen hen bij elkaar.à¢â‚¬

Als de stap naar de GGZ te groot is
Licia levert graag een bijdrage aan heldere zorg, aldus de oprichter en psycholoog. à¢â‚¬Å“Via internet bieden we een breed aanbod aan behandelingen aan. Deze zijn laagdrempelig, persoonlijk en veilig. Als de stap naar de GGZ te groot is en het probleem enkelvoudig, bieden wij snel effectieve ondersteuning. Onze zorg is tevens preventief. Als je in een vroeg stadium mensen begeleidt in het terugvinden van de grip op hun leven, help je mee met het voorkomen van echt grote problemen.à¢â‚¬

Anoniem en snel
Online therapie is anoniem, snel en relatief goedkoop. Een beperkt aantal sessies met een vaste psycholoog levert net dat steuntje in de rug om verder te komen. En het geeft resultaat: 80% van de mensen die online hulp krijgen, ervaren een duidelijke vermindering van hun klachten. Na afloop van de behandeling geeft zelfs 95% van de cliënten aan online therapie aan anderen aan te bevelen. Misschien ook iets voor u?

Meer informatie: http://www.licia.nl.