Voormalig vice-premier Thom de Graaf zal van 1 mei tot 1 september 2005 een opdracht voor het Kenniscentrum Grote Steden vervullen. Het bestuur van het Kenniscentrum Grote Steden, onder voorzitterschap van burgemeester Deetman van Den Haag, heeft hem verzocht om als wegbereider de oprichting van het Maatschappelijk Topinstituut Stedelijke Innovatie voor te bereiden en vorm te geven.

De Graaf zal naar verwachtingen enkele dagen per week hieraan besteden. De bedoeling is dat het Kenniscentrum Grote Steden zich, als projectorganisatie voor het Stedelijk Innovatieprogramma (STIP), de komende jaren tot een Maatschappelijk Topinstituut ontwikkelt.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft onlangs drie prioriteiten aangegeven voor kennisprojecten die kunnen bijdragen aan de oplossing van belangrijke maatschappelijke problemen. Eà©n van die prioriteiten is 'kennis voor stedelijke problemen'.

Aan het Stedelijk Innovatieprogramma (STIP) van het Kenniscentrum Grote Steden en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is het bijbehorende onderzoeksbudget van 5 miljoen euro toegekend. De bedoeling is dat de projectorganisaties van de drie geselecteerde projecten zich ontwikkelen tot Maatschappelijke Topinstituten. Dit zijn instituten waar verbindingen worden gelegd tussen excellent onderzoek en vraagpartijen, waaronder met name ook vertegenwoordigers van het overheidsbeleid, zoals departementen. Het Kenniscentrum Grote Steden en NWO hebben het voornemen om het stedelijk onderzoek onder te brengen in een Maatschappelijk Topinstituut Stedelijke Innovatie.

Thom de Graaf is door de voorzitter van het bestuur van het Kenniscentrum Grote Steden, burgemeester Deetman van Den Haag, gevraagd om een tijdelijke opdracht voor het Kenniscentrum te vervullen. Het verzoek van het bestuur aan De Graaf wordt door Peter Nijkamp, voorzitter van het algemeen bestuur van NWO, van harte ondersteund.

Gedurende vier maanden, van 1 mei tot 1 september 2005, zal De Graaf als wegbereider de oprichting van het Maatschappelijk Topinstituut Stedelijke Innovatie voorbereiden en vormgeven. Hij zal in overleg met steden en departementen een rapport voor het op te richten Maatschappelijk Topinstituut opstellen. Daarin zijn opgenomen een concept-bedrijfsplan voor het Maatschappelijk Topinstituut en een voorstel voor de gewenste structuur. Daarmee wordt mede beoogd dat een aantal (publieke en mogelijk private) partijen zich committeert aan het toekomstige Maatschappelijke Topinstituut Stedelijke Innovatie.

Het Kenniscentrum Grote Steden voorziet steden en departementen van praktische en wetenschappelijke kennis over stedelijke vraagstukken. De hoogwaardige kennisoverdracht vindt plaats via bijeenkomsten, publicaties en de DOC.BANK. Het Kenniscentrum werkt voor eenendertig steden en negen departementen.

bron:NOW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular